Vergunningen

In de toekomst zal één vergunning (omgevingsvergunning) nodig zijn waar nu nog steeds de Stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning gelden.

In het huidige systeem dient de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor kan u terecht op het gemeentehuis.

De milieuvergunning moet aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden of bij de Bestendige Deputatie van de provincie, afhankelijk van hoe zwaar de impact op het milieu is. Meer informatie bij Agentschap Ondernemen.

In de toekomst moet de omgevingsvergunning bij het College van Burgemeester en Schepenen aangevraagd worden. Zij zijn bevoegd om deze vergunning te verlenen, tenzij:

  • in situaties met een mogelijk belangrijke milieu-, socio-economische of ruimtelijke impact, dan beslist de deputatie.
  • bij belangrijke strategische projecten, dan beslist de Vlaamse regering.

Andere vergunningen die u eventueel nodig kan hebben hangt af van het type onderneming:

Voor alle andere nodige vergunningen, die specifiek zijn toegespitst op uw activiteiten, kan u het beste contact opnemen met het Agentschap Ondernemen.

Login

User name
Passwort