Concurrerend belastingstelsel

Belgisch Limburg biedt bedrijven een aantal voordelen.

Notionele-intrestaftrek

Bedrijven kunnen hun belastinggrondslag verlagen door eigen vermogen te investeren. De notionele-intrestaftrek bestaat uit een fictieve rente die wordt toegepast op het ‘gecorrigeerde’ eigen vermogen. Voor 2011 bedraagt de notionele intrest 3,425% voor grote ondernemingen en 3,925% voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Vrijstelling dividendbelasting

België heeft met diverse landen belastingverdragen gesloten. Door Vlaanderen als vestigingsplaats van hun holding voor investeringen in Europa te kiezen, kunnen buitenlandse investeerders uit deze verdragslanden hun winsten repatriëren zonder dividendbelasting te betalen.

Fiscale status voor buitenlandse managers

Voor buitenlandse managers die naar België worden overgeplaatst of in België zijn gedetacheerd, kent de inkomstenbelasting een speciale regeling. Voor werkgevers van buitenlandse managers met een speciale status kan dit aanzienlijke besparingen opleveren.

Login

User name
Passwort