Achtergrondinformatie

Wat zijn de databronnen van ‘The Locator’? Met welke bijzonderheden dient rekening te worden gehouden bij het zoeken naar informatie in de verschillende  regio’s binnen de Euregio Maas-Rijn? Hoe is ‘The Locator’ opgezet en wat zijn de beoogde doelen? Welke zijn de partijen die grensoverschrijdend samenwerken?

Hier vindt u de antwoorden op deze vragen:

Databronnen en regionale bijzonderheden

The Locater - Het project!

De samenwerkende partners

Disclaimer

Het gebruik van “The Locator” is geheel voor rekening en risico van de gebruiker. “The Locator” alsmede AGIT, Provincie Limburg, SPI en POM Limburg aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, onjuistheden, omissies en actualiteit van de data, welke via deze webpagina worden aangeboden. Ook aanvaarden “The Locator” alsmede AGIT, Provincie Limburg, SPI en POM Limburg geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de data, welke via deze webpagina worden aangeboden, in welke vorm dan ook.